Unia Europejska
Ciekawostki
  • Wyścig technologiczny XXI wieku wiodących firm produkujących materiały budowlane oraz akcesoria dachowe sprawił, że coraz więcej osób decydujących się na budowę domu poszukuje rozwiązań innowacyjnych i nowoczesnych. Wiodącym elementem domu, który kreuje jego wizerunek jest dach. Jego ...dalej
  • Wraz ze wzrostem znaczenia ekonomii w życiu człowieka, coraz częściej adaptuje się poddasza i strychy na pomieszczenia mieszkalne, przypisując im bardzo dużą funkcjonalność. W ten sposób powiększa się powierzchnię użytkową mieszkań. Wykorzystanie tych pomieszczeń na cele ...dalej
  • Dlaczego wentylacja dachu jest konieczna? Zgodnie z prawem fizyki większe nasycenie parą wodną występuje w ciepłym powietrzu, które z kolei jest lżejsze i łatwiej unosi się do góry. Dach jest najbardziej narażoną na zawilgocenie częścią domu. Wilgoć, jako dobry przewodnik ciepła, ...dalej

Dotacje UE

Strona główna » Dotacje UE

Informujemy, iż dnia 18.10.2018 r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „KOMPLEX” S.C. Sławomir Zagórski, Zbigniew Zaława podpisało umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.05.00-26-0149/17 pn. „Wdrożenie w przedsiębiorstwie P.P.H.U. „Komplex” s.c. innowacji produktowej w postaci udoskonalonych akcesoriów dachowych poprzez zakup nowoczesnych linii technologicznych”

Projekt jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej II „Konkurencyjna gospodarka ”, Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 236 150,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 720 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.09.2019 r. 

Celem projektu jest zakup linii technologicznych i maszyn w celu wdrożenia do oferty przedsiębiorstwa innowacji produktowych i usługowych.  

Efektem realizacji projektu jest wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa innowacji produktowych i usługowych w postaci: uszczelki kalenicy PLA o rozciągliwości 60%, taśmy kominowej izogum oraz usługi cięcia folii o poprawionych parametrach procesu.

 

P.P.H.U. „Komplex” s.c. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorstwa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOMPLEX" S.C. w promocji marki produktowej.

Celem projektu jest  promowanie marki produktowej Wnioskodawcy poprzez konkurencyjność względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym co przełoży się również na promowanie polskich marek produktowych

Dofinansowanie: 132 787.21 PLN

P.P.H.U. "Komplex" s. c. Sławomir Zagórski, Zbigniew Zaława
Zawada Pilicka 66, 42-446 Irządze

tel./fax: +48 793 606 407
e-mail: biuro@komplex-dachy.pl

P.P.H.U. "Komplex" s. c. Sławomir Zagórski, Zbigniew Zaława to firma z 10-letnią tradycją produkująca akcesoria do wentylacji i uszczelniania dachu. Oferuje taśmy kalenicowe, taśmy do obróbki komina, membrany i folie dachowe, akcesoria okapu i kosza, wsporniki kalenicowe, spinki do dachówek, systemy komunikacji dachowej, rynnowe i inne produkty.